De kracht van vrouwen - Sentidu

NL
sentidu
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Seminaren


Als onze ouders disfunctioneel gedrag vertonen als we kinderen zijn, zijn we slachtoffers. Maar niemand zegt dat we ons het hele leven slachtoffer moeten zijn. Er moet iets gebeuren om ons wakker te maken. En dan is het onze verantwoordelijkheid om uit de slachtofferrol te stappen en helden te worden.    


Het probleem

Nederland: 5,5 procent van de Nederlandse bevolking boven 18 heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3 procent van de kinderen mishandeld (Bron: 2018, huiselijkgeweld.nl)
VS: in the Verenigde Staten ondergaan per minuut ongeveer 20 mensen lichamelijk geweld van hun partner. Dat is in een jaar meer dan 10 miljoen vrouwen en mannen (Bron: NCADV)
Canada: in 2017 meldde de politie dat er in Canada 59.236 kinderen en jongeren slachtoffer van geweld zijn geweest. In 30% van de gevallen betrof het geweld uitgeoefend door een familielid.
Europa: ieder jaar zijn er in de 27 Europese Staten (met uitzondering van Croatië) ongeveer 3.500 doden aan geweld door een partner, aldus een onderzoek van het Europese Programma  DAPHNE.
Australië : bijna 1 op de 4 vrouwen (23%) en 1 op de 6 mannen (16%) vanaf de leeftijd van 15 jaar hebben emotionele mishandeling meegemaakt door een vroegere of actuele partner.

    
De maatregelen tegen huiselijk geweld hebben het probleem, tot nu toe, niet opgelost. Wetten, straffen, hulp voor de slachtoffers en gezonde educatieve omgevingen zijn niet genoeg om een wereld vrij van geweld te garanderen. Dit is omdat de achterliggende oorzaak niet aangepakt wordt.

We moeten huiselijk geweld op een andere, bredere en vooral diepere manier beschouwen om de bron van de interne faktoren te begrijpen die mensen tot slachtoffers of daders maken.  

  
    
Groot Idee


Het gaat om vrouwen, de kracht van vrouwen om zichzelf te veranderen, en zo hun kinderen en de wereld om hen heen. En het gaat om vrouwen de vitale rol die ze daarbij spelen te helpen begrijpen.
    
Huiselijk geweld heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, voor het gedrag, de relaties, en de financiele gezondheid. Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal beïnvloedt. De oorzaken van disfunctioneel gedrag, en daarmee van geweld, liggen niet aan de omstandigheden waarin een individu opgroeit, maar aan de wel of niet zichtbare afwezigheid van liefde. Die afwezigheid van liefde tast de manier aan waarop hij of zij de innerlijke werkelijkeheid ervaart. Vaak is dit onbewust en daardoor erg moeilijk te veranderen door alleen aan iemands bewuste systeem van overtuigingen te werken.  

    


De oplossing voor huiselijk geweld is simpel: mensen helpen leren om van zichzelf echt te houden. Iemand die van zichzelf echt houdt heeft namelijk geen behoefte aan lijden en aan anderen leed te veroorzaken.

    
Iedere mens heeft een emotionele erfenis van de eigen familie in zich: toxische overtuigingen en tendensen, kinderlijke trauma's, innerlijke conflicten, toxische emoties. Dit alles veroorzaakt toxische gedragsdinamieken. Door te herkennen wat we geërfd hebben, kunnen we de verbinding tussen ons verleden en ons heden zien. Dan kunnen we de juiste strategiëen vinden om te ontgiften, toxische dinamieken te veranderen en gezond gedrag te gaan vertonen.

Vrouwen spelen een sleutelrol in het breken van toxische patronen. Zwangerschap is het moment wanneer de realiteit van het kind geschapen wordt. Als de vrouw onopgeloste problemen uit haar kindertijd heeft, zal dit de kwaliteit van het leven van het kind aantasten. Het is daarom van fundamenteel belang dat de vrouw voordat ze zwanger wordt of gedurende haar zwangerschap, de strategiëen vindt om zich te bevrijden van de toxische emotionele erfenis van haar familie en echt van zichzelf leert houden.
    
Het plan

Ik zal in mijn seminars vrouwen helpen om de juiste instrumenten te vinden om zich van de toxische emotionele erfenis van hun familie te bevrijden en om van zichzelf echt te leren houden. Door een nieuwe inzicht in het gedrag, kunnen we samenwerken om voor ons en onze kinderen een gezonde werkelijkheid te scheppen.

Ik wil mijn seminars aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek. Van maatschappelijke organisaties, tot bedrijven, scholen en universiteiten, ik wil graag mijn ervaringen en kennis met u delen om samen een betere wereld te creëren. Als u denkt dat mijn seminars van interesse kunnen zijn voor de mensen in uw organisatie, uw collega's of uw studenten, neem dan, alstublieft, contact met mij op.

Waarom werkt het?

Mijn project werkt om drie simpele redenen:

  • het pakt de echte oorzaak van het probleem aan
  • het helpt mensen dingen te zien zoals deze echt zijn
  • het werk preventief want het brengt de oplossing diep in de innerlijke werkelijkheid van de vrouw, om haar te helpen haar onopgeloste problemen uit haar kindertijd op te lossen, om zo vrij te worden van de toxische emotionele erfenis van haar familie en om echt van zichzelf te leren houden.

    


Waarom ik?


    
Ik was slachtoffer van huiselijk geweld en door het feit dat ik me zelf er doorheen begeleid heb, ben ik het probleem anders gaan zien en heb er zo een nieuwe oplossing voor gevonden. De toxische emotionele erfenis van mijn familie -mijn moeder en mijn grootmoeder waren ook slachtoffers van geweld- was de interne faktor waardoor ik een geweldaddige man in mijn leven toeliet. Mijn ex-partner was sinds kind slachoffer van het geweld van zijn moeder. Daarnaast onderging hij ook het geweld van zijn juf, waardoor zijn situatie nog ernstiger werd. Wij beiden droegen van binnen een emotionele erfenis van traumas, een gevoel van onwaardigheid, een gebrek aan eigenliefde en toxische overtuigingen die ons dwongen dezelfde ervaring van onze ouders en familieleden te beleven. Daardoor heeft onze relatie vanaf het begin een toxisch karakter gehad.  

Gedurende mijn carriere heb ik gestudeerd en gewerkt op het gebied van het menselijk gedrag. Ik heb twee masters in de Latijnse-Amerikaanse Studies gehaald, richting Letterkunde en Culturele Antropologie. Beide studies hebben een belangrijke rol gespeeld in het beter begrijpen van wat men weet en nog niet weet over het menselijke gedrag. Ik heb veldwerk in Peru gedaan over het politieke geweld dat, gedurende de burgerlijke oorlog, de indiaanse vrouwen en hun kinderen doormaakten. Tevens heb ik naar de daders geluisterd om hun redenen tot gewelddadig gedrag te begrijpen. Ik heb in Guatemala gewerkt voor een project voor arme kinderen. In Nederland heb ik vluchtelingenwerk gedaan en in de sociaal-cultureel sector gewerkt. Het thema van geweld en disfunctioneel gedrag was terugkerend in al dit werk en speelde een doorslaggevende rol in het leven van de mensen met wie ik sprak. Dus, zowel door mijn persoonlijke ervaring als door mijn academische en professionele kennis en ervaringen, ben ik tot de conclusie gekomen dat er een dringende behoefte is aan een nieuwe wending in de manier waarop we huiselijk geweld begrijpen en behandelen.  
+393426208674
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu