Massa media - Verhoog je zelfvertrouwen - Elena Perella, Sentidu Life Coach

Krijg de hulp die je nodig hebt om de zelfverzekerde persoon te worden die je altijd al wilde zijn
Ga naar de inhoud
De volgende podcasts zijn oude gesprekken. Ze zijn opgenomen gedurende een periode van mijn leven waarin ik op weg was naar de persoon te worden die ik vandaag ben.

Ook al was ik erg blij om te praten over de obstakels waarmee ik geconfronteerd was en over hoe ik ze overkomen had, je zal merken dat ik gedurende de gesprekken zenuwachtig en emotioneel was. Desondanks, geloof ik dat er ieder gesprek  waardevol is omdat ik informatie met jullie deel die het potentieel heeft om het leven van velen te veranderen.

Toen was ik een lange periode van toxische ervaringen aan het afsluiten. Toxische ervaringen zijn manifestaties van de toxische emotionele erfenis van onze familie en, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, ze leren ons niks. Zulke ervaringen zorgen alleen maar dat we tijd, energie en geld verspillen en ook onze gezondheid en psychologische welzijn op het spel zetten.

Alles wat we moeten weten over onszelf en het leven, om in harmonie met onszelf, onze omgeving en de wereld te leven staat in ons hart geschreven. We hoeven geen toxische ervaringen opdoen om dat te leren. Het is vooral onze verantwoordelijkheid te voorkomen dat onze kinderen onnodige leed ervaren.

Ik overkwam alles wat mijn familie me had geprogrammeerd voor: de ernstige depressie, de eetstoornissen en het huiselijke geweld. Over de toxische relatie die ik met mijn partner had, ondanks ik hem aangetrokken had vanwege de toxische erfenis van mijn familie, hield ik echt van hem. Ik geloofde tot het einde dat hij anders kon zijn dan wat zijn ouders van hem gemaakt hadden. In een van de podcasts, vertel ik dat we nog steeds samen zijn en dat hij vooruitgang boekt; maar, helaas, was ik verkeerd. Ik bleef wel op mijn pad lopen op weg naar de totale vrijheid van de toxische emotionele erfenis van mijn familie. Dit heeft uiteindelijk geleden naar onze scheiding, wat absoluut noodzaakelijk was want hij manifestreerde voortdurend extreem gewelddadig gedrag.

Het leven van de meeste mensen is een puinhoop als gevolg van de toxische emotionele erfenis van hun familie. Luister naar deze gesprekken en beslist jezelf te bevrijden van de toxische erfenis van je eigen familie; en als jij een ouder bent, leef een beter leven. Leer van jezelf echt te houden en manifesteer je liefde voor en aan je kinderen.


Podcasts (in het Engels)


 
Elena - Shake Up Your Life, Reshape Your World!
Hosted by Kristen Brunello

Als onze ouders disfunctioneel gedrag vertonen wanneer we kinderen zijn, dan zijn we slachtoffers. Maar niemand zegt dat we slachtoffers ons hele leven moeten zijn, iets moet gebeuren dat ons wakker maakt. En op het moment dat we ontwaken, dan is het onze veraantwoordelijkheid om uit de slachtofferrol te stappen en helden worden. Elena Perella

Coach Kristen Brunello en ik hebben een gesprek gehad over mijn gevecht tegen eetstoornissen, waaraan ik begon te lijden toen ik heel jong was. In de podcast lees ik het hoofdstuk “Mama, why don’t you love me?” uit mijn boek, dat later gepubliceerd zal worden. Ik praat over hoe ik eetstoornissen overwonnen heb, hoe ik de echte oorzaken ervan ontdekt heb en hoe ik van mijzelf echt heb leren houden. Kristen en ik hebben verder over het genezingsproces gepraat en wat moeders met kinderen die aan eetstoornissen lijden kunnen doen om ze te helpen. Je kan meer doen dan je denkt om je kinderen te helpen; ze zullen jou dankbaar zijn dat je ze niet in de steek gelaten hebt.
 


Elena Perella, Life Coach
Hosted by Vena M. Wilson
 
In het volgende interview, therapeut Vena M. Wilson en ik praten over de invloed van de toxische emtionele familie erfenis op ons gedrag. Ik deel mijn persoonlijk ervaring omrent mijn ontwaken en mijn hertsel van een geschiedenis dat was niet de mijne en ddie me forceerde gebeurtenissen te ervaren die de kwaliteit van mijn leven aantastten. Pas op het moment dat ik me bewust werd van het feit dat ik een geschiedenis aan het herhalen die tot sommige familie leden behoorde, dan kon ik aan mijzelf werken om cycli van lijden te doorbreken en zo mijn eigen, echte leven op te eisen. En jij? Ben jij ook de pijnlijke geschiedenis van jouw familie aan het herhalen? Als dat het geval is, dan hoop ik dat jij je, door naar dit gesprek te luisteren, gemotiveerd zal voelen om actie te nemen en je te verbinden met wie je echt bent om de geweldige persoon te zijn die je hoort te zijn, en om een constructieve nalatenschap aan de toekomstige generaties achte laten zodat onze kinderen kunnen leven en liefhebben.Tap into Self-Love. Defeat Domestic Violence
Hosted by Jacqueline T.D. Huynh
 
Jacqueline is een vechter, een vrouw wiens moed en kracht ik erg bewonder. Ze heeft enkele van de moeilijkste levenservaringen meegemaakt en besloot haar leven te wijden aan het helpen en inspireren van anderen. Toen we elkaar leerden kennen, zaten we al snel op dezelfde golflengte. We spraken over hoe eigenwaarde ons leven kan redden van tragische ervaringen zoals huiselijk geweld. En eigenwaarde is ook wat huiselijk geweld kan voorkomen. Ik hoop dat door naar dit interview te luisteren, jullie je gemotiveerd zullen voelen om te werken aan jullie welzijn zo dat onze kinderen een gezonde wereld kunnen erven.  Elena Perella: Sentidu - Overcoming Your Past
Hosted by Charlie Hedges
 
Met Charlie and Paul heb ik een interessant en dynamisch gesprek gehad over de Liefde, het Leven en Sentidu, een nieuw inzicht op het menselijke gedrag dat ik aan de luisteraars heb voorgelegd. Dankzij de nieuwsgierigheid en het enthousiasme van Charlie en het aandachtig luisteren van Paul, heb ik me thuis gevoeld. Door het delen van onze visies hebben we elkaars kennis verrijkt over dingen die fundamenteel zijn voor een goed leven. Het was voor mij een eer te gast te zijn bij hen. Ik hoop dat jullie door deze interview geïnspireerd zullen worden om actie te ondernemen om de volgende hoofdstuk in jullie leven te schrijven.   
 


Elena Perella: A Life Coach's Healing Journey from Domestic Abuse
Hosted by ALex Da Silva
  
Ik vond Alex website terwijl ik op zoek was naar mensen die interesse in mijn verhaal konden hebben. Toen ik zijn blog las, veel van wat hij beschreef kwam mij erg bekend voor, vooral zijn kracht om uit zijn eigen as te rijzen. Alex is een man die zich niet liet verslaan door de tragische gebeurtenissen die hij meemaakte. Hij is een voorbeeld van moed en nederigheid. Hij was vastberaden om success in zijn leven te hebben en hij bereikte het. Het is mij een genoegen om gast in zijn podcast programma te zijn. Ik hoop dat we samen, door dit gesprek, een bron van inspiratie voor ieder zullen zijn die klaar is om het hoofd te bieden aan de eigen angsten en hen te overwinnen.

Terug naar de inhoud