Webinars - Verhoog je zelfvertrouwen - Elena Perella, Sentidu Life Coach

Krijg de hulp die je nodig hebt om de zelfverzekerde persoon te worden die je altijd al wilde zijn
Ga naar de inhoud
De nieuwe mensDe nieuwe mens is een persoon die van zijn lichaam houdt en het dus begrijpt, waardeert en helpt zich te ontwikkelen; het is een persoon die echt is en niet bang is risico's te nemen om creatief en competent te zijn. Die ook niet bang is om te veranderen wanneer een situatie dat vereist en zich aan te passen aan nieuwe situaties als dat zinvol is, en die nuttige ervaringen uit het verleden weet te gebruiken en ervaringen die alleen maar hinderen van zich af weet te zetten. Als we dit alles bij elkaar nemen, dan hebben we een lichamelijk en spiritueel gezonde mens. Iemand die zijn gevoelens kan uitdrukken, die lief kan hebben en autentiek, creatief en productief is; iemand die onafhankelijk kan zijn, en die voor zijn rechten op kan komen, op een eerlijke en effectieve manier. Iemand die zowel teder als hard kan zijn en die het verschil tussen deze twee kwaliteiten kent en die daarom vastberaden met succes zijn doelen bereikt. Citaat van Virginia Satir Mensen maken mensen (originele titel: Peoplemaking)

 
Het is mogelijk een nieuwe mens te worden.
 
Geef jezelf de kans en pas je niet aan aan omstandigheden die niet echt voor jou zijn.  Stijg er bovenuit en word je nieuwe zelf.

We zijn onszelf en onze kinderen een beter leven verschuldigd, maar voodat we een beter leven creëen, moeten we nieuwe, betere mensen worden: vrij van onnodig, nutteloos leed. Dit leed is namelijk toxisch en komt voort uit de emotionele, toxische erfenis van onze familie – de toxische pijn van het innerlijk kind, toxische emoties, overtuigingen en tendensen, innerlijke conflicten en andere onevenwichtgheden. Deze erfenis manifeesteert zich door leed dat, in tegenstelling met wat ons geleerd is, ons niet sterker, gezonder, of rijker maakt, maar eerder de kwaliteit van onze levens aantast, vaak met blijvende gevolgen.

We kunnen hieraan een einde maken door nieuwe mensen te worden. En het is ook zo makkelijk te doen wanneer je weet hoe dat moet.

De nieuwe mens zit in onszelf; het is wie we echt zijn. En we kunnen het helpen groeien door van onszelf echt te leren houden en door ouders van onszelf te worden. De eerste stap? Ontgiften van de toxische emotionele erfenis van onze familie. Hoe? Door dingen te leren zien zoals deze werkelijk zijn. Dan kunnen we de juiste strategieën vinden om onze groei en evolutie te steunen en zo onze vrijheid te winnen. Zo zullen we in staat zijn om ook onze kinderen te helpen groeien en vrijuit te evolueren.

 
In dit webinaar zal ik door een nieuwe visie op het gedrag uitleggen waarom we ons gedragen zoals we doen en wat we kunnen doen om toxische dynamieken te veranderen, gezond gedrag te vertonen en constructieve ervaringen in ons leven toe te laten. Ik zal mijn persoonlijke ervaringen met eetstoornissen en huiselijk geweld met jullie delen. Ik zal laten zien hoe die gebeurtenissen manifestaties waren van de toxische emotionele erfenis van mijn familie en wat gedaan kan worden om te voorkomen dat onze kinderen langdurig, onnuttige toxisch leed ondergaan, zoals bij mij wel het geval is geweest.

 
  • Duur: 2 uur
De kracht van vrouwen
voor een wereld zonder geweld

Doe mee en werk samen om een nieuwe generatie op te voeden zonder de fouten te herhalen die onze ouders gemaakt hebben
Als onze ouders disfunctioneel gedrag vertonen als we kinderen zijn, zijn we slachtoffers. Maar niemand zegt dat we ons het hele leven slachtoffer moeten zijn. Er moet iets gebeuren om ons wakker te maken. En dan is het onze verantwoordelijkheid om uit de slachtofferrol te stappen en helden te worden.
Kristen Brunello

 
Het probleem
 
Nederland: 5,5 procent van de Nederlandse bevolking boven 18 heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3 procent van de kinderen mishandeld (Bron: 2018, huiselijkgeweld.nl)
 
VS: in the Verenigde Staten ondergaan per minuut ongeveer 20 mensen lichamelijk geweld van hun partner. Dat is in een jaar meer dan 10 miljoen vrouwen en mannen (Bron: NCADV)
 
Canada: in 2017 meldde de politie dat er in Canada 59.236 kinderen en jongeren slachtoffer van geweld zijn geweest. In 30% van de gevallen betrof het geweld uitgeoefend door een familielid. (Bron: Family Violence in Canada, A Statistical Profiel, 2017)

Europa: ieder jaar zijn er in de 27 Europese Staten (met uitzondering van Croatië) ongeveer 3.500 doden aan geweld door een partner, aldus een onderzoek van het Europese Programma  DAPHNE.
 
Australië : bijna 1 op de 4 vrouwen (23%) en 1 op de 6 mannen (16%) vanaf de leeftijd van 15 jaar hebben emotionele mishandeling meegemaakt door een vroegere of actuele partner. (Bron: www.abs.gov.au - Victims of Family and Domestic Violence Related Offences - 2017b)

De maatregelen tegen huiselijk geweld hebben het probleem, tot nu toe, niet opgelost. Wetten, straffen, hulp voor de slachtoffers en gezonde educatieve omgevingen zijn niet genoeg om een wereld vrij van geweld te garanderen. Dit is omdat de achterliggende oorzaak niet aangepakt wordt.

 
 
We moeten huiselijk geweld op een andere, bredere en vooral diepere manier beschouwen om de bron van de interne faktoren te begrijpen die mensen tot slachtoffers of daders maken.  


Geweld is niet alleen een medemens moorden. Manifestaties van geweld zijn scherpe woorden, anderen de rug keren of uit angst gehoorzaamen [...]. Geweld is subtieler, het raakt je diep van binnen [...] Jiddu Krishnamurti (Indian philosopher, speaker, writer)

Groot Idee
 
Het gaat om vrouwen, de kracht van vrouwen om zichzelf te veranderen, en zo hun kinderen en de wereld om hen heen. En het gaat om vrouwen de vitale rol die ze daarbij spelen te helpen begrijpen.

“Het blootstellen van zwangere vrouwen aan chronische stress beïnvloedt de ontwikkeling van de foetus, […]. Behalve stress, ook aanhoudende negatieve emoties zoals angst, depressie en woede tijdens de zwangerschap hebben negatieve gevolgen op de foetus en, later, in de ontwikkeling van het kind. (Araki, M., Nishitani, S., Shinohara, K. et al. Fetal response to induced maternal emotions. J Physiol Sci 60, 213–220, 2010, The Journal of Physiological Sciences).

Jonge kinderen, die [ ] verstoken blijven van de voortdurende zorg en aandacht van een moeder of een vervangende moeder, worden niet alleen tijdelijk verstoord door een dergelijke deprivatie, maar kunnen in sommige gevallen langdurige gevolgen ondervinden die aanhouden. Bowlby, J., Ainsworth, M., Boston, M., en Rosenbluth, D. (1956). De effecten van scheiding van moeder en kind: een vervolgonderzoek. British Journal of Medical Psychology, 29, 211-249. - John Bowlby, Britse psychiater, psycholoog en psychoanalist (1907-1990)
  
Huiselijk geweld heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, voor het gedrag, de relaties, en de financiele gezondheid. Het is een wereldwijd probleem dat ons allemaal beïnvloedt. De oorzaken van disfunctioneel gedrag, en daarmee van geweld, liggen niet aan de omstandigheden waarin een individu opgroeit, maar aan de wel of niet zichtbare afwezigheid van liefde. Die afwezigheid van liefde tast de manier aan waarop hij of zij de innerlijke werkelijkeheid ervaart. Vaak is dit onbewust en daardoor erg moeilijk te veranderen door alleen aan iemands bewuste systeem van overtuigingen te werken.  

“Foetussen van moeders die zwaar depressief, angstig en gestressed zijn wegen minder en zijn kleiner dan het gemiddelde, halverwege de zwangerschap, volgens een recente studie van de University of Miami School of Medicine.” Psychobioloog Miguel Diego en zijn collega’s hebben ontdekt dat de stresshormoon cortisol één van die potentiele mechanismes lijkt te zijn waardoor de stress van de moeder de foetus bereikt. ‘ De angst van de moeder gaat gepaard met biochemische veranderingen, zoals een verhoging van het cortisol, die de foetus, zowel direct als indirect, negatief kunnen beïvloeden.’ (Diego, 2006).” (Psychobiologist Miguel Diego and colleagues, study from the University of Miami School of Medicine, 2006).


Ouderschapstijlen kunnen gezien worden als een serie houdingen, doelen en patronen van ouderschappraktijken die de resultaten in het leven van kinderen en tieners beïnvloeden (pg 59). Abnormal Child and Adolescent Psychology with DSM-V Updates, 2015

De oplossing voor huiselijk geweld is simpel: mensen helpen leren om van zichzelf echt te houden. Iemand die van zichzelf echt houdt heeft namelijk geen behoefte aan lijden en aan anderen leed te veroorzaken.


Iedere mens heeft een emotionele erfenis van de eigen familie in zich: toxische overtuigingen en tendensen, kinderlijke trauma's, innerlijke conflicten, toxische emoties. Dit alles veroorzaakt toxische gedragsdinamieken. Door te herkennen wat we geërfd hebben, kunnen we de verbinding tussen ons verleden en ons heden zien. Dan kunnen we de juiste strategiëen vinden om te ontgiften, toxische dinamieken te veranderen en gezond gedrag te gaan vertonen.
 
Veiligheid in een gezin in de vroege stadia vormt een basis van waaruit het individu geleidelijk kan trainen en nieuwe vaardigheden en interesses op andere gebieden kan vormen. Wanneer deze veiligheid ontbreekt, wordt het individu gehandicapt door het ontbreken van een zogenaamde veilige basis van waaruit werken. (Mary Salter Ainsworth, An Evaluation of Adjustment Based Upon the Concept of Security, p. 45) - Bron: Inge Bretherton, The Origins of Attachment Theory

Vrouwen spelen een sleutelrol in het breken van toxische patronen. Zwangerschap is het moment wanneer de realiteit van het kind geschapen wordt. Als de vrouw onopgeloste problemen uit haar kindertijd heeft, zal dit de kwaliteit van het leven van het kind aantasten. Het is daarom van fundamenteel belang dat de vrouw voordat ze zwanger wordt of gedurende haar zwangerschap, de strategiëen vindt om zich te bevrijden van de toxische emotionele erfenis van haar familie en echt van zichzelf leert houden.

Moeders die moeite hadden met het opgroeien van hun kinderen, hebben door wekelijkse gesprekken over hun problemen, veel vooruitgang geboekt. Via een analitische benadering van die problemen die terug naar hun kindertijd gingen, zijn die moeders geholpen de gevoelens die ze als kind beleefden te herkennen en te herleven. Door die gevoelens te accepteren en begrijpen, een moeder wordt meevoelend and tolerant naar diezelfde gevoelens van haar kind. (Bowlby, 1940, p. 23)


Het plan

Ik zal in mijn webinars vrouwen helpen om de juiste instrumenten te vinden om zich van de toxische emotionele erfenis van hun familie te bevrijden en om van zichzelf echt te leren houden. Door een nieuwe inzicht in het gedrag, kunnen we samenwerken om voor ons en onze kinderen een gezonde werkelijkheid te scheppen.
 
Ik wil mijn webinars aanbieden aan een zo breed mogelijk publiek. Van maatschappelijke organisaties, tot bedrijven, scholen en universiteiten, ik wil graag mijn ervaringen en kennis met u delen om samen een betere wereld te creëren. Als u denkt dat mijn webinars van interesse kunnen zijn voor de mensen in uw organisatie, uw collega's of uw studenten, neem dan, alstublieft, contact met mij op.

 
Waarom werkt het?

Mijn project werkt om drie simpele redenen:

  • het pakt de echte oorzaak van het probleem aan
  • het helpt mensen dingen te zien zoals deze echt zijn
  • het werk preventief want het brengt de oplossing diep in de innerlijke werkelijkheid van de vrouw, om haar te helpen haar onopgeloste problemen uit haar kindertijd op te lossen, om zo vrij te worden van de toxische emotionele erfenis van haar familie en om echt van zichzelf te leren houden.
     
Waarom zou je naar me moeten luisteren?

Mijn expertise op dit veld komt zowel uit persoonlijke ervaring als uitgebreid onderzoek. Ik was slachtoffer van huiselijk geweld en door het feit dat ik mijzelf er doorheen begeleid heb, ben ik het probleem anders gaan zien en heb er zo een nieuwe oplossing voor gevonden. De toxische emotionele erfenis van mijn familie -mijn moeder en mijn grootmoeder waren ook slachtoffers van geweld- was de interne faktor waardoor ik een geweldaddige man in mijn leven toeliet. Mijn ex-partner was sinds kind slachoffer van het geweld van zijn moeder. Daarnaast onderging hij ook het geweld van zijn juf, waardoor zijn situatie nog ernstiger werd. Wij beiden droegen van binnen een emotionele erfenis van traumas, een gevoel van onwaardigheid, een gebrek aan eigenliefde en toxische overtuigingen die ons dwongen dezelfde ervaring van onze ouders en familieleden te beleven. Daardoor heeft onze relatie vanaf het begin een toxisch karakter gehad.  
 
Gedurende mijn carriere heb ik gestudeerd en gewerkt op het gebied van het menselijke gedrag. Ik heb twee masters in de Latijnse-Amerikaanse Studies gehaald, richting Letterkunde en Culturele Antropologie. Beide studies hebben een belangrijke rol gespeeld in het beter begrijpen van wat men weet en nog niet weet over het menselijke gedrag. Ik heb veldwerk in Peru gedaan over het politieke geweld dat, gedurende de burgerlijke oorlog, de indiaanse vrouwen en hun kinderen doormaakten. Tevens heb ik naar de daders geluisterd om hun redenen tot gewelddadig gedrag te begrijpen. Ik heb in Guatemala gewerkt voor een project voor arme kinderen. In Nederland heb ik vluchtelingenwerk gedaan en in de sociaal-cultureel sector gewerkt. Het thema van geweld en disfunctioneel gedrag was terugkerend in al dit werk en speelde een doorslaggevende rol in het leven van de mensen met wie ik sprak. Dus, zowel door mijn persoonlijke ervaring als door mijn academische en professionele kennis en ervaringen, ben ik tot de conclusie gekomen dat er een dringende behoefte is aan een nieuwe wending in de manier waarop we huiselijk geweld begrijpen en behandelen.  
 
  • Duur: 2 uur  

Ik zocht naar iemand die mij kon inspireren, motiveren, steunen, en helpen gefocust blijven. Iemand die van me hield, me waardeerde, me gelukkig maakte en uiteindelijk besefte ik dat ik naar mezelf op zoek was. Emma Watson (Britse actrice)

Terug naar de inhoud